ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Καταβολές ΧΙΙ, 2021
μικτή τεχνική, 1,85 x 1,55 μ.
Καταβολές ΧΙΙ, 2021
μικτή τεχνική, 1,85 x 1,55 μ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ

RYTHM BLUE, 90×140cm
RYTHM BLUE, 90×140cm

ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ

40×40cm