ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

2007-2008
Ειναι εργα απο την πτυχιακη μου εργασια (μεροσ αυτησ)
Abstract, Stella Meletopoulou
40x40cm
Ακρυλικό & κάρβουνο σε καμβά
Abstract, Stella Meletopoulou
120x120cm
Ακρυλικό & κάρβουνο σε καμβά
Abstract, Stella Meletopoulou
120x120cm
Ακρυλικό & κάρβουνο σε καμβά
Abstract, Stella Meletopoulou
70x70cm
Ακρυλικό & κάρβουνο σε καμβά
40x40cm
Ακρυλικό & κάρβουνο σε καμβά
Abstract, Stella Meletopoulou
120x120cm
Ακρυλικό & κάρβουνο σε καμβά
Abstract, Stella Meletopoulou
90x90cm
Ακρυλικό & κάρβουνο σε καμβά
Abstract, Stella Meletopoulou
70x70cm
Ακρυλικό & κάρβουνο σε καμβά