ΚΟΛΑΖ

2007-2008

Εργα απο την πτυχιακη μου εργασια

Portrait, Stella Meletopoulou
40x40cm
Κολάζ σε καμβά
Collage, Stella Meletopoulou
40x40cm
Κολάζ σε καμβά
Collage, Stella Meletopoulou
40x40cm
Κολάζ σε καμβά
Collage, Stella Meletopoulou
40x40cm
Κολάζ σε καμβά
Portrait, Stella Meletopoulou
40x40cm
Κολάζ σε καμβά
Collage, Stella Meletopoulou
20x45cm
Κολάζ σε καμβά
Collage, Stella Meletopoulou
40x40cm
Κολάζ σε καμβά
Collage, Stella Meletopoulou
30x30cm
Κολάζ σε καμβά
Portrait, Stella Meletopoulou
40x40cm
Κολάζ σε καμβά
Portrait, Stella Meletopoulou
40x30cm
Κολάζ σε καμβά